,

Kalite Politikamız

Firma üst yönetimimiz tarafından, firmamız amaçlarını belirten ve hedeflerine yol gösteren, sürekli geliştirmeyi amaçlayan ve bu konuda taahhüdünü belirten kalite politikamızı belirleyerek, imzalamış ve yayınlamıştır. Bu politika verilen eğitimlerle tüm çalışanlarımıza iletilerek anlamaları ve kavramaları sağlanmıştır. Firmamızda görünen yerlere asılarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için devamlı olarak amaçlarımızın ve taahhütlerimizin görülmesi sağlanmıştır.

Kalite politikamız, her yıl uygunluğu, etkinliği, amaç ve hedeflerimizin göstergesi olup olmadığı amacı ile gözden geçirilir. Kalite politikamız kontrollü bir dokümandır.

Amacımız, firmamızı uluslararası boyutta, kalite, fiyat ve verimlilik açısından rekabet edebilir seviyede mal üretebilen, müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve sürekli gelişen bir sanayi kuruluşu haline getirmektir. Buna yönelik olarak hazırladığımız Kalite Politikamız aşağıda belirtilmiştir;

Hizmet verdiğimiz sektörlerde müşterilerimizin istek ve beklentilerini kalite, hizmet ve fiyatın en iyisini sunarak karşılamak. Her bir süreç bir önceki sürecin müşterisi yaklaşımı ile hareket ederek iç müşteri memnuniyetini sağlamak. Çalışanlarımızı eğiterek ve katılımlarını sağlayarak kalitemizi sürekli geliştirmek. Pazar payını sürekli arttırarak sektörde lider firmalar arasında yer almak. Çevreye gereken önemi göstererek, zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınmak.